Anasayfaya Dön
Bize Yazın
Video Galeri
Facebook
Twitter
Instagram

 
Sağlık çalışanlarına şiddet yasa teklifi Meclis'te

30.10.2018   56441
Facebook Paylaş
 
 
 


AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile ilaç ve eczacılık alanında düzenleme, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gibi konular hedefleniyor. TBMM Başkanlığına sunulan teklif 43 maddeden oluşuyor. Teklifin perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor.

Yasa teklifine göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek. 

Teklifle ilaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak. Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin TL'ye kadar ceza verilecek. 

Tüp bebek tedavisine 40 yaş kriteri getirilecek. 

Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek.

Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak. Tütün ürünlerindeki uyarı yazıları büyütülecek.

TEKLİFİN GENEL GEREKÇESİNDE VE MADDELERİNDE ŞU İFADELER YER ALDI:

Bilindiği üzere 2003 yılından itibaren uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programının birinci fazında hizmet sunum modelleri geliştirilmiş ve hizmete erişimin önündeki engeller kaldırılmıştır. Sağlık kuruluşları birleştirilerek ve ücretsiz aile hekimliği sistemine geçilerek hakkaniyetli şekilde hizmet tüm ülke sathına yaygınlaştırılmış ve herkesin hizmete erişimi sağlanmıştır. İkinci basamakta yapılan düzenlemelerle ve hastane alt yapılarının güçlendirilmesi ve iyileştirilmesiyle hizmete erişim ve kalite yükseltilmiştir.

Diğer taraftan, sağlık hakkının tamamlayıcısı durumunda olan sağlık güvencesi (sosyal güvenlik hakkı) sağlanmadığı takdirde sağlık hakkına erişimin önündeki engellerin kaldırıldığından söz edilemez. Bu minvalde herkesin sağlık hakkını en geniş şekilde kullanabilmesi için 2006 yılına kadar parçalı ve herkesi kapsayıcı olmayan sosyal güvenlik sistemimiz 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tek ve herkesi kapsayıcı hale getirilmiştir. Dünya ile kıyasladığımızda bugün en geniş sağlık güvencesi sağlayan ülkeler arasında bulunmaktayız.

Bugün artık, sağlık hizmetlerinde dün yakınma konusu olan konular gündemden kalkmış, kuyruklar değil hasta memnuniyeti ve güvenliği, sağlık hizmetinin kalitesi; aşılama oranlarındaki düşüklükler yerine aşi takvimine yeni aşıların eklenmesi gibi konular ele alınmakta ve uygulamaya konulmaktadır.

Daha iyi bir gelecek için sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programları, sektörler arası işbirliği için çok yönlü sağlık sorumluluğu, uluslararası alanda ülkenin gücünü artıracak sınır ötesi sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi gibi konular üzerinde çalışılmaktadır.
Diğer taraftan sosyodemografik dönüşüm, hızla gelişen teknoloji, sürekli değişen ve artan sosyal ihtiyaç ve talepler, her sistemin sürekli olarak revizyonunu ve iyileştirilmesini gerekli kılar. İdarenin fonksiyonlarından biri olan kontrol aşamasında elde edilen sonuçlara göre sistemde gereken düzeltme ve değişikliklerin yapılması elzemdir. Keza Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum için icap eden düzenlemelerin yapılması da zaruridir. Bu çerçevede, kanun gerektiren alanları tanzim etmek üzere işbu Kanun Teklifi hazırlanmıştır.

Teklif ile;
• İlaç ve eczacılık alanında ihtiyaç duyulan bazı düzenlemelerin yapılması ve idari yaptırımların güncellenmesi,
• Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş için yapılan kanuni düzenlemelere bağlı bazı teknik düzeltmelerin yapılması,
• Sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi ve sağlık hizmetlerinin daha iyi, etkili ve verimli yürütülebilmesinin sağlanması,
• Nesebin korunmasına yönelik olarak üremeye yardımcı tedavi uygulamalarında donasyon, üreme hücreleri ve embriyonun başkalarında kullanılmaması, taşıyıcı annelik gibi hususların düzenlenmesi ve aykırı davranışlara yaptırımlar getirilmesi,
• Tütün ürünlerinin, markanın ve ambalajın cezbedici özellikleri ortadan kaldırılarak tek tip olarak tasarlanmış düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilmesi ve kapalı dolaplarda, kişilerin doğrudan ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satışa sunulması,
• Anayasa Mahkemesi kararları ve uygulamada karşılaşılan problemler dikkate alınarak, sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının çalışma yaş hadleri ve izin hakları ile aile hekimliğine ilişkin bazı hususların düzenlenmesi,
• Üremeye yardımcı tedavi (tüp bebek) uygulamalarında genel sağlık sigortası kapsamının genişletilmesi,
• Halk sağlığının korunması ve halkın aldatılmaması amacıyla gıdanın etiketi, tanıtımı veya reklâmında kullanılacak sağlık beyanları için Sağlık Bakanlığının uygunluk
görüşünün alınması ve farmosötik formdaki takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca belirlenmesi,
• Tabip ve diş tabiplerinin çalışma izinleri Sağlık Bakanlığınca verilmekte olduğundan, birden fazla tabiplik ve diş tabipliği görevi için meslek odasından izin alınması zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması,
• Terör örgütü üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı sebebiyle kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabip ve diş tabiplerinin özel mesleki faaliyetlerine ilişkin kurallar (bunların sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilmesi ve düzenledikleri raporların yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmaması.) getirilmesi,
gibi bazı konularda düzenleme yapılmaktadır.(hurriyet.com.tr)


Tansiyon hastası olduğunuzu na...

Gaziantep'te hastane soyan hır...

Sağlıkta şiddet sona ERSİN ...

Gazişehir'de 10 günde üçüncü Ş...

Dr. Mehmet Salih Uluçamgil ve...

SAYIN YETKİLİLER SAĞLIKÇIYA Ş...

Sağlıkta şiddet çok acil sona ...

Mil Sağlık Sen Gaziantep İl t...

Mehlika Ahi, Hakkın Rahmetine ...

AJazeera’den Dolphin Ajans’a z...

SANKO ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET T...

Opr. Dr. Cahit Dinler Vefat Et...

Gaziantep’teki Bebek Ölüm Oran...

Ailesi ameliyata karşı çıktı, ...

SAHİBİNDEN KİRALIK ECZANE VE M...

Uz.Dr.Mustafa Nihat Koç Muayen...

“ ‘SAĞLIKSIZ’ POLİTİKALAR SAĞL...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA GÜN...

Gaziantep Milletvekili İrfan K...

ASİD GENEL BAŞKANI DR. YILDIRI...

14 MART TIP BAYRAMI...

BAŞKANFADILOĞLU; SAĞLIKÇALIŞ...

DOÇ.DR.DT.M.HAMDİ ARAS'IN BABA...

SİOTalks İlham Veren Konuşmala...

CHP’de yeni il başkanı Lütfü D...

AK Parti'de meclis üyesi adayl...

Prof.Dr. Ziya Bayraktaroğlu’n...

TAHMAZOĞLU‘NUN ACI GÜNÜ...

Halk Altın’da bir ilk...

Kirazoğlu'nun babası hakkın ra...

Ozan Arif hayatını kaybetti...

Gaziantep'te aynı mahallede ik...

SÖNMEZ, CHP‘den ŞAHİNBEY BELED...

Gaziantep'ten acı haber...

MMT Amerikan Hastanesi kadrosu...

Postacı kapıyı 2 kere kırar!...

Ünlü eğitimci Sedat Akdoğan ha...

“Öncelik Hayatın, Öncelik Yay...

Ecz. Elif ÖZEMİR KAYA‘nın BAB...

MEHMET SAİT GÜÇLÜ Hakk’ın rahm...

Kamudaki hekimlerin hukuki sor...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZİANTE...

SUYA İNDİRİM..!...

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN..!...

Arayıcı’ya beraat...

Dt. H.Gülten Bilişik'in annesi...

Fatma Şahin'in Acı Günü ...

YUNUS SAMET’E VOLKAN DEMİREL ...

Ecz. Seyyit ÖZDEMİR’in ANNESİ...

Sağlık Bakanı açıkladı...

Dr. Mustafa Çevik'in babası ve...

Ecz. Fatma DURUKAN’ın eşi Ecz....

CUMHURİYETİN 95. YILINDA SAĞL...

DR. ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER’in ANNES...

Ecz. Ferda NARİN'in babası vef...

DR. İBRAHİM YERAL’IN KARDEŞİ...

Gaziantep Polis Meslek Eğitim ...

KONUŞAMIYOR, HAREKET EDEMİYOR...

Zirve Üniversitesi ...

Belde Kanal Darlığı ...

Sürdürülebilir Eczane İşletmec...

ESWT ile Ağrılara Son..!...

NEFES AL, DEĞİŞ, YENİLEN!...

Ş.Kamil Belediye Bşk. Rıdvan F...

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDEK...

GAZİANTEP’TE İLK VE TEK BARİA...

TOTAL DİŞSİZ ÇENELERİN İMMEDİA...

Ecz. Vahit TUNAÇ vefat etmişt...

Hakikat Gazetesi sahibi Yaşar ...

Prof.Dr. Ecz.Okan Atay’dan GAZ...

MMT AMERİKAN HASTANESİ YÖNETİM...

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ...

Doktor ve Hastası Maratonda Te...

10 Kasım’ı, bir matem gününden...

SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARA...

İŞTE O KARAR......

ECZACILAR DA SAĞLIK HİZMETİNİN...

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ...

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI...

İşte ayrıntılar......

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI...

Hayrullah KUBBA’nın ANNESİ VE...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) H...

TTB’den ‘Hekimler kandırmaca d...

Çözüm KBB Ameliyathane person...

Öğrencilere Fenerbahçe formas...

Diş Hekimi Feray Kayhan’ a “Ha...

MORAL EVİ AÇILDI...

Kasık Fıtıklarında Kapalı (La...

OBEZİTE CERRAHİSİ İLE FAZLA K...

ENDOSKOPİK DİSKEKTOMİ...

OBEZİTEYE TESLİM OLMAYIN..!...

6. ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI ...

Meme Kanseri Bilinçlendirme v...

NÖROLOJİ UZMANI Dr.Rıdvan MUSU...

ŞAHİNBEY’DE 29 EKİM COŞKUYLA K...

Sağlık çalışanlarına şiddet ya...

YENİ GAZİANTEP VALİSİ Sayın Da...

Ecz. Mehmet ŞAHİN'in babası ve...

Moral Evi ile Esen - Bülent U...

TIP HEKİMLERİ DİŞ ÇEKEBİLİR Mİ...

Akılalmaz Olay: Kaldırım Çöktü...

İŞTEN ÇIKARILAN ÇALIŞANLAR SIR...

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ...

DİJİTALLEŞEN DÜNYA “EN HIZLI D...

TEB Artı Sigorta ve Eczacıkart...

MMT Büyümeye Devam Ediyor......

“13’ÜNCÜ ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜN...

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. POLİKLİ...

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Çalış...

HER DEFASINDA SAĞLIK..!...

Merve & Teyfik Çifti Muhteşem ...

On Yıl Önce Ameliyat Ettiği Ha...

MEME KANSERİ TEDAVİ EDİLEBİLİ...

Gaucher hastalarının doğru teş...

SAĞLIK-SEN GAÜN İkinci Dönem K...

Spor tutkunlarının mağazası aç...

HATEM’DEN PEMBE FARKINDALIK...

Unicef ve Türk Kızılayı ‘‘Duyg...

İŞİTME CİHAZININ DOĞRU ADRESİ...

KİLİS’E MODERN TEMSİLCİLİK BİN...

İNOVASYONUN NABZI SANKO ÜNİVE...

Akıllı merceklerle her mesafe...

Doç.Dr. BOŞNAK MEDİCALPARK'ta....

‘’Meme Kanseri Farkındalık Sem...

DEVA ÖZEL AMBULANS SERVİSİ...

SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINI İSTİY...

Teşekkürler...

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARINDA...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FA...

SANKO’DA HALKA AÇIK KONFERANS...

Fissür Örtücüler...

Eczacılara madde bağımlılığı i...

MEVSİM GEÇİŞLERİ RUHSAL HASTAL...

SEVDİKLERİNİZE DEĞER VERİR......

FAZLA KİLOLARINA OBEZİTE CERRA...

Uzm.Dr. Mustafa BAKMAN DEVA'da...

MMT Büyümeye Devam Ediyor......

KEMAL BAYINDIR HASTANESİ HEKİM...

Dördüz Bebekler Taburcu oldu....

ECZANE YERİ SATIŞI...

Hukukçu Hekimler Derneği görev...

...

Batman'dan acı haber: 7 asker ...

SAĞLIKTA ŞİDDET..!...

BAŞIMIZ SAĞOLSUN......

KAMU İDARESİ HAREKETE GEÇMEK İ...

Uyku Apnesinin En Temel Belir...

Diş Hekimi Ali Osman Yılmaz’ı...

Gaziantep Çepnileri Derneği ol...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10